WSVL-Kampioen

 

KLASSEMENT van Clubkampioenschap 2023 Wandelsport Vlaanderen (WSVL) 

(Bron: Wandelsport Vlaanderen)


Hoe doet onze club het eigenlijk in Afdeling 6?


Graag de volledige rangschikking zien van onze afdeling? Klik op de link hieronder:

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/6/2023


Op de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen kan je om de twee of drie weken

(aangepast op woensdag) via

https://wandelblog.com/2023/01/16/clubkampioenschap-club-van-de-week/

commentaar en analyse van het Clubkampioenschap 2023 bekijken.


 

Wandelsport Vlaanderen (WSVL) Clubkampioenschap 2023 - REGLEMENT

(Bron: Wandelsport Vlaanderen)


Vanaf 1 januari 2022 startte Wandelsport Vlaanderen met een clubkampioenschap. Aan dit kampioenschap namen alle bij WSVL aangesloten wandelclubs met minimum 50 leden automatisch, gratis en zonder bijkomende administratieve last voor de clubs deel.


Hoe werd dit kampioenschap in 2022 opgestart?

 • De aangesloten wandelclubs werden op basis van hun ledenaantal op datum van 30 september 2021 van boven naar onder gerangschikt en de club met de meeste leden stond bovenaan, die met de minste leden (50 of meer) onderaan.
 • Die lange rangschikking werd dan verdeeld in Afdelingen van 25 clubs
  • Afdeling 1 bestond dus uit de 25 grootste clubs (meeste leden)
  • Afdeling 2 bestond uit de volgende 25 clubs
  • En zo verder tot …
  • de laatste afdeling (in 2022 was dit Afdeling 9).
  • Aanvulling van de redactie: onze wandelclub Paul Gerard Beringen startte in 2022 in Afdeling 7.


Hoe kunnen er punten voor dit kampioenschap verdiend worden?

 • Het verdienen van punten was niet alleen geldig voor het startjaar 2022, maar blijft ook in 2023 geldig.
 • Het zijn de leden van de club die punten kunnen verdienen voor hun club door het ganse jaar deel te nemen aan officiële WSVL wandelingen, d.w.z. gescand worden en betaald hebben. De Medewerkers van de organiserende club kunnen alleen punten verdienen als zij worden ingescand door de club en er voor hen een deelnamebedrag wordt betaald.
 • Volgende punten kunnen verdiend worden:
  • 1 punt voor deelname aan een gewone tocht (door de week en tijdens het weekend)
  • 2 punten voor deelname aan een bonustocht (zie verder)
  • 5 punten voor deelname aan Vlaanderen Wandelt (zie aanvulling onder dit reglement)
 • Er kunnen per dag punten verdiend worden op meerdere tochten indien er telkens ingeschreven werd.
 • Alle punten van alle wandelaars van 1 club worden samengeteld en dat totaal bepaalt het klassement per Afdeling.
 • De stand op 31 december 2023 (nadat alle resultaten van die dag bekend en verwerkt zijn) is de eindstand.


Hoe gaat het daarna verder na 2022?

 • Elke Afdeling kent 3 winnaars, de 3 clubs met de meeste punten per afdeling.
 • Deze 3 clubs promoveren naar de eerst hogere Afdeling (Bijvoorbeeld van Afdeling 8 naar Afdeling 7). De 3 winnaars van Afdeling 1 kunnen uiteraard niet promoveren.
 • Elke Afdeling kent ook 3 dalers, de 3 clubs met de minste punten per afdeling.
 • Deze 3 clubs dalen naar de eerst lagere Afdeling (Bijvoorbeeld van Afdeling 2 naar Afdeling 3). De 3 laatsten uit de laatste Afdeling (voorlopig is dat dus Afdeling 9) kunnen uiteraard niet verder dalen.
 • Indien een club stopt of uit de competitie genomen wordt omdat de club minder dan 50 leden telt, wordt er gekozen tussen een daler minder in de betrokken afdeling of een stijger meer uit de lagere, aangrenzende afdeling. De keuze valt op de club die van beide clubs het meeste punten verzamelde in het aflopende kampioenschap. Hebben beide clubs evenveel punten, dan wordt gekozen voor de club die van beide clubs het meeste leden telde op de laatste werkdag van september van het aflopende jaar.Aanvulling van de redactie: door het ontslag op 01 januari 2023 van wandelclub De Tervaete Stappers Keiem in de 6de Afdeling, werd beslist om ook de vierde in stand van de 7de Afdeling te laten promoveren naar de 6de Afdeling. Daardoor speelt onze wandelclub in 2023 dus in de 6de Afdeling.
 • Er worden per afdeling prijzen voorzien voor de winnende clubs.Aanvulling van de redactie: het zijn prijzen voor de clubs en dus niet voor de individuele wandelaar(s)!
 • Het eindklassement 2022 en de samenstelling van de Afdelingen na promotie of afdaling is de beginstand voor het clubkampioenschap 2023, waar elke club in elke afdeling weer met 0 punten start, ongeacht toename of verlies van leden (tenzij het ledental onder de 50 daalt, dan wordt die club uit het klassement gehaald!).


Nog een paar verduidelijkingen:

 • Er worden GEEN nominatieve lijsten van clubleden bijgehouden of aan de clubs medegedeeld. D.w.z. dat voor elke wandelaar van onze Wandelclub Paul Gerard Beringen, die gescand wordt op een gewone tocht, er 1 punt bijkomt voor onze wandelclub. Onze wandelclub zelf heeft echter geen weet van wie er precies gaan wandelen is en dus dat ene punt heeft ‘aangebracht’ en zo wordt ook de Wet op de Privacy gerespecteerd!


 • Het begrip Bonustocht: clubs die aan alle voorwaarden voldoen kunnen 1 keer per jaar aanspraak maken op een “Bonustocht”. Vroeger heette dat de “Promotocht”. Deze Bonustochten kan je terugvinden via de app of de kalender op de website van Wandelsport Vlaanderen (walkinginbelgium.be). Opmerking van de redactie: de letter Bwordt gebruikt in de kalender om een Bonustocht aan te geven. Aangezien onze wandelclub sedert 2022 echter geen vzw meer is, voldoet onze club niet langer aan alle voorwaarden van Wandelsport Vlaanderen en mogen wij geen “bonustocht” meer organiseren. Onze vier tochten in 2023 zullen dus “gewone” tochten zijn (maar zijn zeker ook de moeite waard!!!).


Uit het sportreglement van Wandelsport Vlaanderen vzw

AANVULLING REDACTIE (Bron Wandelsport Vlaanderen):

30 april 2023   VLAANDEREN WANDELT   (5 punten per ingeschreven wandelaar)

Datum

Stad

Omschrijving

30 april 2023

Oud-Turnhout

Kempense Gemeente


Marke-Kortrijk

Leiestreek


Sint-Truiden

Hoofdstad van Haspengouw


Herzele

Groene poort van de Vlaamse Ardennen