WSVL-Kampioen

 

KLASSEMENT van Clubkampioenschap 2024 Wandelsport Vlaanderen (WSVL) 

(Bron: Wandelsport Vlaanderen)


Hoe doet onze club het eigenlijk in Afdeling 6?


Graag de volledige rangschikking zien van onze afdeling? Klik op de link hieronder:

https://wandelsportvlaanderen.be/clubkampioenschap/2024/6/


Op de wandelblog van Wandelsport Vlaanderen kan je - in principe - om de twee of drie weken

(aangepast op woensdag) via

https://wandelsportvlaanderen.be/nieuws/commentaar-en-analyse-bij-het-wsvl-clubkampioenschap/

commentaar en analyse van het Clubkampioenschap 2024 bekijken. 

HOEVEEL PUNTEN BEHAALDEN WE IN 2024? - EEN MAANDOVERZICHTJE 

(Bron: Wandelsport Vlaanderen)

 TOTAAL AANTAL BEHAALDE PUNTEN  TOT HEDEN:     2001 punten


Totaal:

Totaal:

  341 punten

  341 punten

punten

punten

304 punten

645 punten

punten

punten

353 punten

998 punten

punten

punten

  418 punten

1416 punten

punten

punten

  337 punten

1753 punten

punten

punten

  177 punten

1930 punten

punten

punten

 

Wandelsport Vlaanderen (WSVL) Clubkampioenschap - REGLEMENT

(Bron: Wandelsport Vlaanderen)


Op 1 januari 2022 startte Wandelsport Vlaanderen met een jaarlijks clubkampioenschap. Aan dit kampioenschap namen alle bij WSVL aangesloten wandelclubs met minimum 50 leden automatisch, gratis en zonder bijkomende administratieve last voor de clubs deel. Intussen doen alle clubs die minstens 40 leden tellen op 30/09 voorafgaand aan het nieuwe jaar automatisch mee aan dit clubkampioenschap. Nieuwe clubs starten in de laagste afdeling.


Hoe werd dit kampioenschap in 2022 opgestart?

 • De aangesloten wandelclubs werden op basis van hun ledenaantal op datum van 30 september 2021 van boven naar onder gerangschikt en de club met de meeste leden stond bovenaan, die met de minste leden (minstens 50) onderaan.
 • Die lange rangschikking werd dan verdeeld in Afdelingen van 25 clubs
  • Afdeling 1 bestond dus uit de 25 grootste clubs (meeste leden)
  • Afdeling 2 bestond uit de volgende 25 clubs
  • En zo verder tot …
  • de laatste afdeling (in 2022 was dit Afdeling 9).
  • Aanvulling van de redactie: onze wandelclub Paul Gerard Beringen startte in 2022 in Afdeling 7.
  • Na 2022 wordt de laagste afdeling gesplits wanneer die meer dan 44 clubs telt. De op één na laagste afdeling heeft dan 25 clubs, de rest vormt de laagste afdeling. Aanvulling van de redactie: in 2024 zijn er 10 Afdelingen.


Hoe kunnen er punten voor dit kampioenschap verdiend worden?

 • Het verdienen van punten was niet alleen geldig voor het startjaar 2022, maar blijft jaar na jaar gelden.
 • Het zijn de leden van de club die punten kunnen verdienen voor hun club door het ganse jaar (van 01 januari tot en met 31 december van dat jaar) deel te nemen aan officiële WSVL-wandelingen, d.w.z. correct gescand worden en betaald hebben. De Medewerkers van de organiserende club kunnen alleen punten verdienen als zij worden ingescand door de club en er voor hen een deelnamebedrag wordt betaald.
 • Volgende punten kunnen verdiend worden:
  • 1 punt voor deelname aan een gewone tocht (door de week en tijdens het weekend)
  • 2 punten voor deelname aan een bonustocht (zie verder)
  • 5 punten voor deelname aan Vlaanderen Wandelt (zie aanvulling onder dit reglement)
 • Er kunnen per dag punten verdiend worden op meerdere tochten indien er telkens ingeschreven werd.Aanvulling van de redactie: een lid, dat bijvoorbeeld bij twee clubs is aangesloten, kan maar voor één club deelnemen aan één en dezelfde wandel-tocht. Het heeft dan ook geen zin om twee lidkaarten te laten scannen.
 • Alle punten van alle wandelaars van 1 club worden samengeteld en dat totaal bepaalt het klassement per Afdeling.
 • De stand op 31 december (nadat alle resultaten van die dag bekend en verwerkt zijn) is de eindstand van dat competitiejaar.


Wat gebeurt er op 31 december?

 • Op 31 december wordt het jaarklassement afgesloten en per afdeling is er een uitslag.
 • Elke Afdeling kent 3 winnaars, namelijk de 3 clubs met de meeste punten van die afdeling.
 • Deze 3 clubs promoveren naar de eerst hogere Afdeling (Bijvoorbeeld van Afdeling 8 naar Afdeling 7). De 3 winnaars van Afdeling 1 kunnen uiteraard niet promoveren.
 • Elke Afdeling kent ook 3 dalers, de 3 clubs met de minste punten per afdeling.
 • Deze 3 clubs dalen naar de eerst lagere Afdeling (Bijvoorbeeld van Afdeling 2 naar Afdeling 3). De 3 laatsten uit de laatste Afdeling (momenteel is dat dus Afdeling 10) kunnen uiteraard niet verder dalen.
 • Indien een club stopt of uit de competitie genomen wordt omdat de club minder dan 50 leden telt, wordt er gekozen tussen een daler minder in de betrokken afdeling of een stijger meer uit de lagere, aangrenzende afdeling. De keuze valt op de club die van beide clubs het meeste punten verzamelde in het aflopende kampioenschap. Hebben beide clubs evenveel punten, dan wordt gekozen voor de club die van beide clubs het meeste leden telde op de laatste werkdag van september van het aflopende jaar. Aanvulling van de redactie: door het ontslag op 01 januari 2023 van wandelclub De Tervaete Stappers Keiem in de 6de Afdeling, werd beslist om ook de vierde in stand van de 7de Afdeling te laten promoveren naar de 6de Afdeling. Daardoor speelt onze wandelclub sinds 2023 dus in de 6de Afdeling.
 • Er worden per afdeling prijzen voorzien voor de winnende clubs. Er is een prijs voorzien voor minimaal de eerste per Afdeling. Aanvulling van de redactie: het zijn prijzen voor de clubs en dus niet voor de individuele wandelaar(s)!
 • Het eindklassement 2023 en de samenstelling van de Afdelingen na promotie of afdaling is de beginstand voor het clubkam-pioenschap 2024, waar elke club in elke afdeling weer met 0 punten start, ongeacht toename of verlies van leden (tenzij het ledental onder de 50 daalt, dan wordt die club uit het klassement gehaald!). Nieuwe clubs en clubs die, voor het eerst, weer boven de 50 leden komen, starten in de laagste afdeling.


Nog een paar verduidelijkingen:

 • Sedert 2023 krijgt onze club van Wandelsport Vlaanderen een lijst met het aantal wandeltochten waaraan elk lid van onze club deelgenomen heeft. Onze wandelclub zelf heeft geen weet van wie er precies (waar) gaan wandelen is en wie dus dat ene punt heeft ‘aangebracht’.
 • Het begrip Bonustocht: clubs die aan alle voorwaarden voldoen kunnen 1 keer per jaar aanspraak maken op een “Bonustocht”. Vroeger heette dat de “Promotocht”. Deze Bonustochten kan je terugvinden via de app of de kalender op de website van Wandelsport Vlaanderen (walkinginbelgium.be). Opmerking van de redactie: de letter Bwordt gebruikt in de kalender om een Bonustocht aan te geven. Aangezien onze wandelclub sedert 2022 echter geen vzw meer is, voldoet onze club niet langer aan alle voorwaarden van Wandelsport Vlaanderen en mogen wij geen “bonustocht” meer organiseren. Onze vijf tochten in 2024 zullen dus “gewone” tochten zijn, maar zijn zeker ook de moeite waard!!!


Uit het sportreglement van Wandelsport Vlaanderen vzw

AANVULLING REDACTIE (Bron Wandelsport Vlaanderen):

28 april 2024   VLAANDEREN WANDELT   (5 punten per ingeschreven wandelaar)

Datum

Stad

Omschrijving

28 april 2024

As   -   Limburg

W.S.V. De Heikabouters vzw


Aalter   -   Ost-Vlaanderen

WSV De Lachende Wandelaars Aalter  vzw

Zonnebeke   -   West-Vlaanderen

Drevestappers Zonnebeke