Home

Dank aan de 809 wandelaars die op onze Herdenkingstocht August Molenberghs kwamen wandelen!  Dank ook aan de 18 medewerkers voor al hun hulp!

Op de site van internetgazet/beringen werden enkele foto's

gepubliceerd van deze wandeling! Waarvoor dank!


Hopelijk tot ziens op onze Herfsttocht van donderdag 18 november!

Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw

zette in 1983 zijn eerste stapjes...

Historiek :

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool”* contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden van het oudercomité en personeelsleden.  Hij opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio. Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven de doopvont gehouden.

Ze kreeg de naam “Wandelclub Paul Gerard Beringen". De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandel-federatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten).

... en organiseerde onder meer

Enkele markante feiten :

  • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,  + 16 km ondergronds wandelen tussen de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
  • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechts-deurwaarder, Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
  • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers. 
  • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
  • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met 5.168 deelnemers.

Nu organiseren we 10 wandelingen per jaar

en krijgen gemiddeld, op jaarbasis,

meer dan 10.000 deelnemers over de vloer.

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven

   op degelijk onderwijs.Voorzitter / Penningmeester :

Marc Molenberghs   Langevondersstraat 19   2440 Geel    gsm : 0477/493909 

e-mail: molenberghsmarc@hotmail.com


Ondervoorzitter :   

Ivo Timmermans   Oude Straat 20     3560 Lummen   Tel : 011/427927   gsm : 0495/128870   

e-mail: ivotimmermans@skynet.be


Secretariaat :

Maria Nijs    Noord-Ooststraat 21    3582 Beringen   gsm : 0475/328844   

e-mail : info@wpgberingen.be


Afgevaardigde Sportraad :

Gerard Vandevoort    Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679   gsm : 0495/927217   

e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be


Bestuurslid :   Ceyssens Nelly   Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679