Home

Sedert zaterdag 04/12/2021 is er naast het voorleggen van het Covid Save Ticket een mondmaskerplicht (vanaf de leeftijd van 6 jaar) als je binnenkomt in de startzaal/rustpost en als je jezelf binnen verplaatst. Het mondmasker mag af als je neerzit.


Gelieve steeds de richtlijnen van de organiserende wandelclub te willen respecteren in het belang van iedereen.


Alvorens naar een wandeling te vertrekken, kijk je best op de website van de organiserende club, want een groot aantal wandelingen wordt momenteel geannuleerd.


Covid – certificaat op officiële wandeltochten (bron: Wandelsport Vlaanderen)

Wandelclub Paul Gerard Beringen 

zette in 1983 zijn eerste stapjes...

Historiek :

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool”* contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden van het oudercomité en personeelsleden.  Hij opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio. Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven de doopvont gehouden.

Ze kreeg de naam “Wandelclub Paul Gerard Beringen". De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandel-federatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten).

... en organiseerde onder meer

Enkele markante feiten :

  • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,  + 16 km ondergronds wandelen tussen de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
  • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechts-deurwaarder, Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
  • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers. 
  • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
  • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met 5.168 deelnemers.

Tot 2021 organiseerden we een 10-tal wandelingen per jaar en kregen gemiddeld, op jaarbasis,

ongeveer 10.000 deelnemers over de vloer.

Door onder meer alle coronaperikelen,

werd beslist om in 2022 een beperkt aantal wandelingen te organiseren!

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven

   op degelijk onderwijs.Contactpersonen WPG Beringen :


Marc Molenberghs   Langevondersstraat 19   2440 Geel    gsm : 0477/493909 

e-mail: molenberghsmarc@hotmail.comGerard Vandevoort    Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679   gsm : 0495/927217   

e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be