Home

Vanaf zaterdag 20/11/2021 is er naast het voorleggen van het Covid Save Ticket een mondmaskerplicht (vanaf de leeftijd van 10 jaar) als je binnenkomt in de startzaal/rustpost en als je jezelf binnen verplaatst. Het mondmasker mag af als je neerzit.


Gelieve steeds de richtlijnen van de organiserende wandelclub te willen respecteren in het belang van iedereen.

ZEER BELANGRIJK BERICHT VAN ONS BESTUUR !!!


Door de maatregelen, welke ingingen op 1 november, is het voor onze club zo goed als onmogelijk om nog maar iets te organiseren. We moeten een Covid Safe Ticket vragen aan elke wandelaar en hiervoor moeten we dan ook nog eens extra personeel voor voorzien. Op weektochten zijn er al minder wandelaars, nu met dit Covid Safe Ticket zal dat waarschijnlijk nog verminderen; de reacties op sociale media geven dat toch zeker aan.
In deze periode van het jaar speelt het weer ook een zeer belangrijke factor om tot een winstgevende organisatie te komen.

Daardoor hebben we onze wandeltocht van 9 december geannuleerd.


P.S.: Alvorens te vertrekken kijk je best op de websites van de organiserende clubs, want intussen worden er nog veel wandelingen geannuleerd.


Covid – certificaat op officiële wandeltochten (bron: Wandelsport Vlaanderen)


ZEER BELANGRIJK BERICHT VAN ONS BESTUUR AAN DE EIGEN LEDEN!!!


Ook ons clubfeest is door de recente maatregelen uitgesteld naar een latere - nog te bepalen - datum.  Ons clubfeest is dus niet geannuleerd, maar wordt verplaatst.  Het Bestuur geeft een seintje wanneer het clubfeest wel doorgaat!

Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw

zette in 1983 zijn eerste stapjes...

Historiek :

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool”* contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden van het oudercomité en personeelsleden.  Hij opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio. Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven de doopvont gehouden.

Ze kreeg de naam “Wandelclub Paul Gerard Beringen". De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandel-federatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten).

... en organiseerde onder meer

Enkele markante feiten :

  • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,  + 16 km ondergronds wandelen tussen de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
  • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechts-deurwaarder, Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
  • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers. 
  • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
  • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met 5.168 deelnemers.

Tot 2021 organiseerden we een 10-tal wandelingen per jaar en kregen gemiddeld, op jaarbasis,

ongeveer 10.000 deelnemers over de vloer.

Door onder meer alle coronaperikelen, werd door het Bestuur beslist om in 2022 voorlopig een beperkt aantal wandelingen te organiseren!

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven

   op degelijk onderwijs.Voorzitter / Penningmeester :

Marc Molenberghs   Langevondersstraat 19   2440 Geel    gsm : 0477/493909 

e-mail: molenberghsmarc@hotmail.com


Ondervoorzitter :   

Ivo Timmermans   Oude Straat 20     3560 Lummen   Tel : 011/427927   gsm : 0495/128870   

e-mail: ivotimmermans@skynet.be


Secretariaat :

Maria Nijs    Noord-Ooststraat 21    3582 Beringen   gsm : 0475/328844   

e-mail : info@wpgberingen.be


Afgevaardigde Sportraad :

Gerard Vandevoort    Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679   gsm : 0495/927217   

e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be


Bestuurslid :   Ceyssens Nelly   Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679