Home

  

HERDENKINGSTOCHT AUGUST MOLENBERGHS


Onze volgende wandeltocht, de Herdenkingstocht August Molenberghs, gaat door in Koersel-Beringen op zaterdag 22 oktober 2022.


Intussen hebben onze parcoursmeesters de verschillende parcours uitgetekend.

Er zijn lussen van 3 (eff. 3,0) - 4 (eff. 3,9) - 7 (eff. 7,1 km) - 8 (eff. 7,9 km) en 10 (eff. 10,0) km.

De lussen van de 3 en 4 km gaan allebei over verharde wegen en

zijn dus ook rolstoel- en rolwagentoegankelijk!

Omstreeks 20 oktober stellen wij op onze website en via RouteYou alle gpx'en en

uitgetekende lussen beschikbaar.


Wandelclub Paul Gerard Beringen 

zette in 1983 haar eerste stapjes...

Historiek :

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool” * contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden van het oudercomité en personeelsleden.  Hij opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio. Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven de doopvont gehouden.

Ze kreeg de naam “Wandelclub Paul Gerard Beringen". De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandel-federatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R.S. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten). 

In 2016 ontstond Wandelsport Vlaanderen uit de fusie van drie afzonderlijke Vlaamse wandelsportfederaties en vanaf dan kreeg onze club het lidnummer 2051 (het 'oude' nummer, voorafgegaan door een 2).  Het cijfer 2 geeft aan dat het om een Limburgse club gaat.

... en organiseerde onder meer

Enkele markante feiten :

  • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,  + 16 km ondergronds wandelen tussen de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
  • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechts-deurwaarder, Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
  • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers. 
  • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
  • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met 5.168 deelnemers.

Tot 2021 organiseerden we een 10-tal wandelingen per jaar en kregen gemiddeld, op jaarbasis,

ongeveer 10.000 deelnemers over de vloer.

Door onder meer alle coronaperikelen,

werd beslist om in 2022 slechts

drie wandelingen te organiseren!

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven

   op degelijk onderwijs.Contactpersonen WPG Beringen :


Marc Molenberghs   Langevondersstraat 19   2440 Geel    gsm : 0477/493909 

e-mail: molenberghsmarc@hotmail.comGerard Vandevoort    Kerkplein 7 Bus 1   3582 Beringen    tel : 011/424679   gsm : 0495/927217   

e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be