Bestuur


CONTACTPERSONEN

WANDELCLUB PAUL GERARD BERINGEN   Marc Molenberghs

   Langevondersstraat 19

   2440   Geel                                                     0477 49 39 09

   e-mail: molenberghsmarc@hotmail.com


   Gerard Vandevoort

   Kerkplein 7 bus 1

   3582 Beringen                                               011 42 46 79             0495 92 72 17

   e-mail: gerard.vandevoort@telenet.be   Bank:                                                               IBAN BE47 7310 5327 3280

                                                                             BIC KREDBEBB

                                                                             Wandelclub Paul Gerard BeringenOPMERKING:

De omschakeling op 1 januari 2022 van vzw naar feitelijke vereniging is een gevolg van het opheffen van de vzw.  Dit laatste was dan weer een gevolg van de aanvankelijke beslissing – op advies van Wandelsport Vlaanderen – om over te schakelen van Wandelclub naar Wandelgroep.  Achteraf bleek die omschakeling dan toch niet nodig en werd geopteerd om Wandelclub Paul Gerard Beringen te worden (zonder vzw dus).

Alle gegevens van de Wandelgroep werden dan ook door Wandelsport Vlaanderen terug omgezet naar Wandelclub.