Downloads

Downloadpagina

onder meer gpx-bestanden

Hierboven kan je enkele gpx-bestanden van onze vierde Covid19-wandeling downloaden.  Klik hiervoor op de knop van de wandeling(en) waarvan je het gpx-bestand wenst te downloaden.  Kijk bij het downloaden wel waar het bestand op je computer terecht komt. 

Je kan het bestand uiteraard ook rechtsreeks naar je gps downloaden (Klik dan met rechtermuisknop op gewenste afstand en kies in het menu voor 'Link opslaan als...').


Opmerking: voorlopig is dit nog een testfase.

Het is voor onze club dan ook interessant om te weten of dit naar behoren werkt.  Gelieve je ervaringen of opbouwende kritiek te mailen naar guy5.claes@telenet.be


BELANGRIJKE OPMERKING: onze vierde Covid19-wandeling is momenteel beëindigd en dus werden ook de pijltjes intussen verwijderd.  Wanneer je deze gpx-bestanden uitprobeert, kan je je dus niet langer op de opgehangen pijltjes verlaten...  Normaalgezien zou dat evenwel geen probleem mogen zijn.

De gpx-en werden opgenomen met een Garmin eTrex Touch 35-toestel en werden in BaseCamp een beetje 'uitgezuiverd'; daardoor kan het zijn dat op het terrein wat schommelingen zijn (o.a. ook al door de 'miswijzing' die meestal al optreedt of paden die (nog) niet op de kaart staan).   

TIP voor de beginnende gps-gebruiker: maak eerst een wpt (waypoint) aan op de startplaats, nadat je gps voldoende ontvangst heeft.  Mocht je onverwacht/onverhoopt toch de weg kwijtraken, dan kan je je op deze wpt richten om je auto/fiets of bushalte terug te vinden...