Contactoud

Graag lid worden ?


Door lidgeld van 15€ per persoon te storten op reknr. BE11 7340 4483 7348 

van Wandelclub Paul Gerard

is men lid tot 31 december 2022.


Men is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid,  toezending van ons clubboekje, ziekenfondsformulier om je lidgeld terug te krijgen, goedkope busreizen enz.


Volgende gegevens graag naar ons mailadres sturen :

Naam / Voornaam / Adres / Geb.datum /

GSM / Rijksregisternummer / e-mailadres 


E-mail    :

molenberghsmarc@hotmail.com


 
 
 
 

Voor privacyverklaring - klik op de link hiernaast